Dokumenta

Bilansi i planovi

Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja - I kvartal 2017. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za period od 01.01. – 31.12.2015. godine sa godišnjim finansijskim izveštajem Mišljenje revizora
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2016. do 30.12.2016. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2016. do 30.12.2016. - tabele
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.09.2017. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.09.2017.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 30.09.2018. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 30.09.2018.
Trogodišnji program poslovanja JKP "Obrenovac" za period 2017. - 2019. godine - Peta izmena Plan ulaganja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Peta izmena - novembar 2017. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Peta izmena - novembar 2017. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Peta izmena - novembar 2017.
Poseban program za 2018. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - prva izmena Sredstva za posebne namene - prva izmena
Poseban program za 2018. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija Sredstva za posebne namene
Poseban program za 2018. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - druga izmena Plan ulaganja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Osma izmena - septembar 2018. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Osma izmena - septembar 2018. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Osma izmena - septembar 2018.
Poseban program za 2017. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - prva izmena Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu posebnog programa JKP "Obrenovac" za 2017. godinu o korišćenju sredstava Budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija Izveštaj o utrošenim sredstvima Budžetskog fonda u 2016. godini Izveštaj o stepenu realizacije Trogodišnjeg programa poslovanja od 2017.-2019.godine sa godišnjim finansijskim izveštajem za 2017. godinu Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - april 2018. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Sedma izmena - jun 2018. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Sedma izmena - jun 2018.
Trogodišnji program poslovanja JKP "Obrenovac" za period 2017. - 2019. godine - Deveta izmena - decembar 2018. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Deveta izmena - decembar 2018. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Deveta izmena - decembar 2018. Plan ulaganja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Deveta izmena - decembar 2018. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. Trogodišnji program poslovanja JKP "Obrenovac" za period 2017. - 2019. godine - Deseta izmena - mart 2019. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019.
Poseban program za 2019. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - I izmena Trogodišnji program poslovanja JKP "Obrenovac" za period 2017. - 2019. godine - Jedanaesta izmena - maj 2019. Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za period od 01.01. – 31.12.2018. godine sa godišnjim finansijskim izveštajem Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - 2018. godina
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. - prvi deo Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. - drugi deo