Dokumenta

Bilansi i planovi

Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja - I kvartal 2017. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za period od 01.01. – 31.12.2015. godine sa godišnjim finansijskim izveštajem Mišljenje revizora
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2016. do 30.12.2016. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2016. do 30.12.2016. - tabele
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.09.2017. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.09.2017.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 30.09.2018. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 30.09.2018.
Trogodišnji program poslovanja JKP "Obrenovac" za period 2017. - 2019. godine - Peta izmena Plan ulaganja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Peta izmena - novembar 2017. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Peta izmena - novembar 2017. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Peta izmena - novembar 2017.
Poseban program za 2018. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - prva izmena Sredstva za posebne namene - prva izmena
Poseban program za 2018. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija Sredstva za posebne namene
Poseban program za 2018. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - druga izmena Plan ulaganja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Osma izmena - septembar 2018. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Osma izmena - septembar 2018. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Osma izmena - septembar 2018.
Poseban program za 2017. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - prva izmena Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu posebnog programa JKP "Obrenovac" za 2017. godinu o korišćenju sredstava Budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija Izveštaj o utrošenim sredstvima Budžetskog fonda u 2016. godini Izveštaj o stepenu realizacije Trogodišnjeg programa poslovanja od 2017.-2019.godine sa godišnjim finansijskim izveštajem za 2017. godinu Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - april 2018. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Sedma izmena - jun 2018. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Sedma izmena - jun 2018.
Trogodišnji program poslovanja JKP "Obrenovac" za period 2017. - 2019. godine - Deveta izmena - decembar 2018. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Deveta izmena - decembar 2018. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Deveta izmena - decembar 2018. Plan ulaganja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Deveta izmena - decembar 2018. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. Trogodišnji program poslovanja JKP "Obrenovac" za period 2017. - 2019. godine - Deseta izmena - mart 2019. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019.
Poseban program za 2019. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - I izmena Trogodišnji program poslovanja JKP "Obrenovac" za period 2017. - 2019. godine - Jedanaesta izmena - maj 2019. Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za period od 01.01. – 31.12.2018. godine sa godišnjim finansijskim izveštajem Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - 2018. godina
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. - prvi deo Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. - drugi deo
Rešenje o davanju saglasnosti na trinaestu izmenu trogodišnnjeg programa poslovanja i finansijskog plana JKP "Obrenovac" za period 2017.-2019. godine Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja i finansijski plan JKP "Obrenovac" za 2020. godinu Rešenje o davanju saglasnosti za poseban program JKP "Obrenovac" za 2020. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac za 2020. godinu po osnovu subvencija
Prva izmena godišnjeg programa poslovanja JKP "Obrenovac" za 2020. godinu Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 31.03.2020. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 31.03.2020. - tabele Plan javnih nabavki - 2020. godina Plan javnih nabavki - Izmena - 2020. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Obrenovac" o izmeni cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga
Izveštaj iz 2019. godine Izveštaj iz 2020. godine
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 30.09.2020. Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja i finansijski plan JKP Obrenovac za 2021. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na poseban program JKP Obrenovac za 2021. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac za 2021. godinu po osnovu subvencija Rešenje o davanju saglasnosti na izmene cenovnika JKP Obrenovac - januar 2021. godine Cenovnik JKP Obrenovac od januara 2021. godine
Plan javnih nabavki - 2021. godina Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. Prva izmena godišnjeg programa poslovanja JKP "Obrenovac" za 2021. godinu Plan javnih nabavki - Izmena - 2021. godina Plan javnih nabavki - II izmena - 2021. godina Plan javnih nabavki - III izmena - 2021. godina Plan javnih nabavki - IV izmena - 2021. godina
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 31.03.2021. Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik osnovnih i ostalih usluga JKP "Obrenovac" - 29.04.2021.
Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu Godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja JKP Obrenovac sa mišljenjem revizora za 2020. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu za 2020. godinu
Rešenje o davanju saglasnosti na srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2022-2027. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.-30.06.2021.god.
Rešenje o davanju saglasnosti na treću izmenu godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Posebnog programa poslovanja JKP Obrenovac za 2021. godinu o korišćenju sredstava iz budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu JKP Obrenovac o koršćenju sredstava iz budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija za period od 1.1. do 30.6.2021. godine Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg Programa poslovanja JKP Obrenovac za period od 1.1. do 30.6.2021. godine.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 30.09.2021.
Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik osnovnih i ostalih usluga JKP "Obrenovac" - 26.11.2021.
Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja i finansijski plan JKP Obrenovac za 2022. godinu
Plan javnih nabavki - 2022. godina
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.