Javno kupatilo

Javno kupatilo - Terapijske vrednosti mineralne vode iz bušotine B2 i indikacije za upotrebu


Balneoterapijska vrednost ove vode potiče od njenog alkaliteta (dominantni sadržaj natrijum-hidrokarbonata), temperature, a naročito od značajne količine lekovitog gasa vodonik-sulfida (H2S) 1,6 mg/l - što je svrstava u kategoriju sulfidnih mineralnih voda.

Sumpor iz sulfidnih mineralnih voda se lako resorbuje preko kože, creva i pluća, ali se preko 90% resorpcije ostvaruje preko kože i respiratornog sistema.

Sulfidne mineralne vode zahvaljujući sumporu koga sadrže deluju na organizam antizapaljenski, desenzibilišuće, keratolitički, baktericidno i detoksikaciono.

Natrijum-hidrokarbonatne mineralne vode kojima pripada i voda iz bušotine B2, Obrenovačke banje deluju na neutralizaciju povećanog želudačnog soka.

Zbog svojih specifičnih fizičkih i hemijskih karakteristika mineralna voda iz bušotine B2 u Obrenovačkoj banji može da se koristi kao pomoćno lekovito sredstvo u okviru balneoterapije na dva načina: kupanjem i pijenjem.

Kupanjem može da se koristi za razne hidroterapijske procedure kako u bazenima tako i u kadama, zagrevanjem do željene temperature - najčešće se terapija sprovodi kupanjem na neutralnim temperaturama 33-34°C.

Indikacije

 • Bolesti lokomotornog aparata
  • Zapaljenski reumatizam
   • reumatoidni artritis (faza smirenog zglobnog zapaljenja)
   • Behterevljeva bolest (početni stadijumi)
  • Degenerativni reumatizam
   • artroze
   • spondiloze
  • Ekstraartikularni reumatizam
   • fibroziti
   • mioziti
   • periartriti
   • tendiniti
  • Stanja posle preloma kostiju i hirurških intervencija na koštano-zglobnom sistemu
 • Kožne bolesti
  • Psorijaza uz istovremeno korišćenje helioterapije
  • Hronični ekcemi u stadijumu desklamacije

Pijenjem kao dopunsko sredstvo lečenja, strogo dozirano, može da se koristi kod sledećih hroničnih oboljenja gastrointestinalnog trakta:

 • Hronični gastritis (hiperacidni) i hronični duodenitis.
 • Funkcionalna oboljenja želuca i creva.
 • Hronični holecistitis.