Standardi

Standardi

Naše preduzeće je sprovelo ISO sertifikaciju u cilju provere sposobnosti kompanije da pruži kvalitetnu uslugu. Proveru su prošli naši sistemi upravljanja kvalitetom, sistem menadžmenta zaštitom životne sredine i sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

ISO 9001:2008

za sistem upravljanja kvalitetom

Obim sertifikacije: Obavljanje usluga komunalne delatnosti (sakupljanje i deponovanje smeća, rada pijace i groblja, održavanja javnih zelenih površina, održavanje stambenih zgrada i komunalne higijene)

ISO 14001:2004

za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

Obim sertifikacije: Obavljanje usluga komunalne delatnosti (sakupljanje i deponovanje smeća, rada pijace i groblja, održavanja javnih zelenih površina, održavanje stambenih zgrada i komunalne higijene)

ISO 18001:2007

za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu

Obim sertifikacije: Obavljanje usluga komunalne delatnosti (sakupljanje i deponovanje smeća, rada pijace i groblja, održavanja javnih zelenih površina, održavanje stambenih zgrada i komunalne higijene)