Struktura preduzeća

STRUKTURA PREDUZEĆA

Direktor

Milan Marošanin

Izvršni direktor za komunalne poslove

Vladimir Lalić

Izvršni direktor za zajedničke poslove

Dijana Tomić

Pomoćnik direktora za finansijske poslove

Marina Vasić

Odeljenje za razvoj

Suzana Paunović, dipl. ing. za prostorno planiranje

Marijana Džombić Kojić, dipl. ing. pejzažne arhitekture

Dušan Babić, rukovodilac upravljanja neopasnim otpadom

Jelica Janjušević, šef protokola u kabinetu direktora

Menadžer komercijale i nabavke

Voja Živković

Rukovodilac sektora opštih, pravnih i personalnih poslova

Vesna Popović

Rukovodilac sektora banja

Dragan Milanović

Rukovodilac sektora zaštite i obezbeđenja

Dragan Lapčević

Rukovodilac sektora iznošenja otpada, deponovanja i reciklaže

Milovan Mićić

Rukovodilac sektora održavanja javnih zelenih površina

Sladjana Bogdanović

Rukovodilac sektora održavanja komunalne higijene

Aleksandar Đurković

Rukovodilac sektora groblja i pijaca

Marijana Tošić

Rukovodilac sektora održavanja

Ilija Marković

Makro organizaciona šema preduzeća