Javno kupatilo

Javno kupatilo

Gradsko mineralno kupatilo-banja raspolaže sa 30 kada, od toga su 2 kade "bračne" tj. za dva korisnika.

Termini u kojima se trenutno obavljaju kupanja su

  • 11:00
  • 12:00
  • 13:00
  • 14:00
Ovakavu dinamiku diktira zainteresovanost i ona je podložna korekcijama u toku sezone.Korisnici bi trebalo da pre korišćenja usluge kupanja izvrše neophodne zdravstvene preglede i konsultuju se sa svojim lekarom o tome da li i u kom intenzitetu (dužini kupanja) mogu koristiti banjsko kupatilo.


Cena jednog kupanja u trajanju od 30 minuta je 315,00 dinara.
Za penzionere čija visina penzije ne prelazi 25.000,00 dinara, cena je umanjena za 50% odnosno iznosi 157,50 dinara.