Sektor banja

Sektor banja

Sektor banja organizovan je u dve službe, i to:

  • služba prodaje
  • služba održavanja

Služba prodaje

Služba prodaje obavlja poslove turističko informativno – propagandne delatnosti od interesa za unapređenje turizma GO Obrenovac, organizaciji i realizaciji kulturno-zabavnih i turističkih manifestacija, prodaju suvenira i promotivnog materijala, naplatu i rerezvaciju karata za kupanje u gradskom mineralnom kupatilu.

Služba održavanja

Služba održavanja obavlja poslove održavanja objekata sistema u banjskom kompleksu, poslove priprem kotla i kotlovskog postrojenja za sezonu kupanja, redovno loženje i praćenje rada kotlovskog postrojenja radi funcionisanja mineralnog gradskog kupatila u sezoni.

Detaljnije informacije o banji pogledajte ovde.