Sektor finansijskih poslova

Sektor finansijskih poslova

Sektor finansijskih poslova čine tri službe:

  • služba finansija
  • služba knjigovodstva
  • služba naplate

Sektor vrši mesečni obračun komunalnih proizvoda i usluga korisnicima usluga JKP ''Obrenovac'' Obrenovac na osnovu cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga.

Izrađuje predlog Programa poslovanja preduzeća, sastavlja kvartalne, polugodišnji i godišnji izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja preduzeća.

U sektoru finansijskih poslova se vrši knjiženje poslovnih promena na osnovu verodostojne finansijske dokumentacije, sve vrste obračuna kao i isplate.

Služba naplate evidentira nove korisnike usluga preduzeća, i redovno vrši reviziju objekata i ažurira korisnike usluga na terenu.