Sektor opštih, pravnih i personalnih poslova

Sektor opštih, pravnih i personalnih poslova

Sektor opštih poslova organizovan je u dve službe, i to:

  • služba opštih, pravnih i personalnih poslova
  • služba kontrole

Služba opštih, pravnih i personalnih poslova

Služba opštih i personalnih poslova obavlja poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na ažuriranje personalne i matične evidencije, aktivnosti vezane za postupke po zahtevima i reklamacijama korisnika usluga, kao i na drugim poslovima na nivou Sektora i na nivou Preduzeća. Zatim, obavlja pripremu i ekspediciju poštanskih pošiljki, preuzimanje pošte, njeno razvrstavanje i distribuciju.

Služba kontrole

Služba evidentira nove korisnike usluga preduzeća, i redovno vrši reviziju objekata i ažurira korisnike usluga na terenu.