Sektor opštih poslova

Sektor opštih poslova

Sektor opštih poslova organizovan je u dve službe, i to:

  • služba opštih i personalnih poslova
  • služba zaštite i obezbeđenja

Služba opštih i personalnih poslova

Služba opštih i personalnih poslova obavlja poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na ažuriranje personalne i matične evidencije, aktivnosti vezane za postupke po zahtevima i reklamacijama korisnika usluga, kao i na drugim poslovima na nivou Sektora opštih poslova i na nivou Preduzeća. Zatim, obavlja pripremu i ekspediciju poštanskih pošiljki, preuzimanje pošte, njeno razvrstavanje i distribuciju. Služba takođe evidentira nove korisnike usluga preduzeća, i redovno vrši reviziju objekata i ažurira korisnike usluga na terenu.

Služba zaštite i obezbeđenja

Služba zaštite i obezbeđenja obavlja poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na primenu i sprovođenje mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, fizičko-tehničkog obezbeđenja i koordinacije aktivnosti u primeni sporazuma o saradnji između JKP „Obrenovac“, JKP „Toplovod“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“.