Sektor iznošenja otpada

Sektor iznošenja otpada

Prikupljanje, odnosno uklanjanje otpada sa teritorije opštine Obrenovc je kompleksna delatnost koju JKP „Obrenovac“ uspešno obavalja već dugi niz godina ( S.L. Grada Beograda, odluka o održavanju čistoće, sa odredbama ). Obuhvaćenost stanovnika uslugom organizovanog sakupljanja komunalnog otpada, u opštini Obrenovac, je preko 82%. Takođe, broj domaćinstava na teritoriji opštine Obrenovac, koji je obuhvaćen uslugom iznosi oko 19806 sa tendencijom rasta svake godine. Osamnaest MZ se obilazi po redovnom planu i programu pri čemu se može zaključiti da je obim posla kao i količina otpada koja se preuzme u toku jedne poslovne godine izuzetno velika i zahteva maksimalno angažovanje svih raspoloživih kapaciteta JKP „Obrenovac“.

U JKP, sektor koji se izričito bavi ovi poslom jeste sektor iznošenja otpada. Njega formiraju dve službe, a to su služba iznošenja kućnog otpada i služba iznošenja ostalog otpada. Obe službe obavljaju poslove organizovanog uklanjanja otpada sa većinskog dela teritorije opštine Obrenovc. Svaka od njih ima poseban sistem rada na osnovu kojeg posluju tokom godine ali su u određenim segmentima svog delovanja međusobno povezane.

Kada govorimo o službi iznošenja kućnog otpada, JKP „Obrenovac“ prikuplja otpad pomoću vozila specijalizovanih za tu namenu ( kamioni smećari ). Sektor iznošenja otpada poseduje jedanaest kamiona smećara koji su različitih zapremina. Pored njih, u službi iznošenja ostalog otpada, koja je sastavni deo sektora, nalaze se i radne mašine kao što su : podizač, grajfer, kombinirka ICB, traktor IMT, MAN kiper, ... Uz pomoć postojeće mehanizacije, služba iznošenja ostalog otpada, efikasno vrši sve poslove koji su joj povereni. Na primer: iznošenje kabastog smeća, građevinskog otpada, granja-trave, kopanje kanala, čišćenje divljih deponija, ....

Raspored iznošenja smeća

REON 10: RADNO VREME: RADNIM DANOM I SUBOTOM 0730-1415 - PODIZAČ ( karton, najlon, smeće...)
  • SVAKODNEVNO: Intereks, staro i novo groblje, tržni centar kod pijace
  • ČETVRTAK I PETAK: Groblje na Zabrežju, groblje na Bresci
  • PO POTREBI (PROCENI): Firma Bioprotein ( Uljarica )
  • PO POZIVU: Prva iskra, JKP Vodovod –Zabran, Stubline-železnica, JKP Vodovod-Barič, Draževac-dom,...

PONEDELJAK PREPODNE
radno vreme 07:30 – 14:15

Kamion: P. PLOČAREON 2: LOKACIJE i broj KONTEJNERA 1,1m3 Pošta(3 kante), FK Radnički(3), Eko pumpa(1), Tehnička škola(2), Gerontološki centar(4), Kralja Aleksandra II deo (1-inv), Dudovi(30), Svetog Save(4-inv), Ace Simovića(8-inv), Prote Mateje Nenadovića(9-inv i 3 kante-inv), Opštinski sud(4), Nemanjina(1), Rojkovac(44), naselje Sava(12), Asfaltna baza(1), Gaj II(1-inv), Tamnavska (4 inv), Gr.Vrtovi (1 inv) Kamion: DEJLIREON 11: PVC KANTE 120-140 l Potića Voće (sokaci), Policija, Zabran (naselje), ul. Stevana Sinđelića, ul. Omladinska, ul. Uzun Mirkova, ul. Braće Lazića, Novo naselje (Obrenovac), Kupinačka-Rvati (sokaci) Kamion: KARGOREON 12: PVC KANTE 120-140 l Ul. 14. oktobra (Muz.kolonija), ul. Majdanska, ul. Posavskih norvežana, ul. Đačkog bataljona , ul. Raje Popovića, ul. Braće Joksića, ul. Oslobodilaca Obrenovca, ul. Miloša Obilića, naselje Potića Voće Kamion: ROTOREON 13: PVC KANTE 120-140 l Ul. Kralja Aleksandra I deo, ul. 4-ta, Šabački put, ul. Kožarska, ul. Kosovska, ul. Zidarska, ul. Cara Lazara, ul. Momčila Kalajdžića Muje, ul. Žive Borjanovića Kamion: STRALISREON 14:KONTEJNERI od 7 m3, 1,1 m3 i PVC KANTE 120-140 l Lokacije: od 06:00 > Ljube Nenadovića (3), Hajduk Veljkova (2), Vojvode Mišića (17+1 inv), Uzun Mirkova (3), Maksi (2+4), Vuka Karadžića (8), Pijaca-parking (6), Karađorđeva (13), Knez Mihajlova (6), Miloša Obrenovića (2+kese)
Lokacije: od 07:30 > TENT B, naselje Vorbis, groblje Skela (po pozivu), škola u Skeli, TENT A, EMS UROVCI, Industrijska zona, Bioprotein, Staro groblje, Intereks, diskoteka Level, Nemanjina (2 inv.)
Kamion: ATEGOREON 15: PVC KANTE 120-140 l Mislođin (sokaci), Urovci (sokaci), Kralja Aleksandra II deo (sokaci)

PONEDELJAK POPODNE
radno vreme 14:30 – 21:15

Kamion: P. PLOČAREON 1: LOKACIJE i broj KONTEJNERA 1,1m3 Lokacije: od 14:30 > Firma (1), Žikina pekara (1 po pozivu), Lasta stanica (1), Staro igralište kod JP za izgradnju (9), C market (8), Uzun Mirkova (3), Maksi diskont (2+4), Kralja Aleksandra I deo (4 kod Doma kulture i 7 pored stanice), naselje Sunce (12 ulaz iz Đačkog bataljona), Ljube Nenadovića (3), Cara Lazara (škola(2), Jugopetrol(2), naselje (4))
Lokacije: od 17:00 > Vojvode Mišića (17+1 inv), Dijaliza (1), Vuka Karadžića (8), vrtić CICIBAN, Staro igralište (12 ulaz iz Vuka Karadžića), Zelena pijaca-parking (6), Karađorđeva (13), Knez Mihajlova (6), Hajduk Veljkova (2), Miloša Obrenovića (2), Save Kovačevića (3).Prva Obrenovacka skola (2)
Kamion: STRALISREON 16: KONTEJNERI 1,1m3 PRIVATNIH INVESTITORA I PVC KANTE 120-140 l Lazara Komarčića (4-inv), Nemanjina - ulaz iz Lazara Komarčića (2-inv), Popa Leontija Markovića (2-inv), Kupinačka (1-inv), Kralja Milana (10-inv), Branislava Nušića (5-inv), od 17:00 ul. Miloša Obrenovića, ul. Save Kovačevića, ul. Ljube Nenadovića, ul. Zdravkovićeva, Žikina pekara, Kralja Petra I. Kamion: ROTOREON 17: PVC KANTE 120-140 l Urovci, Mislođin