Sektor iznošenja otpada, deponovanja i reciklaže

Služba iznošenja kućnog otpada

Prikupljanje, odnosno uklanjanje otpada sa teritorije opštine Obrenovc je kompleksna delatnost koju JKP „Obrenovac“ uspešno obavalja već dugi niz godina ( S.L. Grada Beograda, odluka o održavanju čistoće, sa odredbama ). Obuhvaćenost stanovnika uslugom organizovanog sakupljanja komunalnog otpada, u opštini Obrenovac, je preko 82%. Takođe, broj domaćinstava na teritoriji opštine Obrenovac, koji je obuhvaćen uslugom iznosi oko 21950 sa tendencijom rasta svake godine, uz 1840 pravnih subjekata. Dvadeset tri MZ se obilazi po redovnom planu i programu pri čemu se može zaključiti da je obim posla kao i količina otpada koja se preuzme u toku jedne poslovne godine izuzetno velika i zahteva maksimalno angažovanje svih raspoloživih kapaciteta JKP „Obrenovac“.

U JKP, sektor koji se izričito bavi ovi poslom jeste sektor iznošenja otpada. Njega formiraju dve službe, a to su služba iznošenja kućnog otpada i služba iznošenja ostalog otpada. Obe službe obavljaju poslove organizovanog uklanjanja otpada sa većinskog dela teritorije opštine Obrenovac. Svaka od njih ima poseban sistem rada na osnovu kojeg posluju tokom godine ali su u određenim segmentima svog delovanja međusobno povezane.

Kada govorimo o službi iznošenja kućnog otpada, JKP „Obrenovac“ prikuplja otpad pomoću vozila specijalizovanih za tu namenu ( kamioni smećari ). Sektor iznošenja otpada poseduje deset kamiona smećara koji su različitih zapremina. Pored njih, u službi iznošenja ostalog otpada, koja je sastavni deo sektora, nalaze se i radne mašine kao što su : podizač, grajfer, kombinirka ICB, traktor IMT, MAN kiper, ... Uz pomoć postojeće mehanizacije, služba iznošenja ostalog otpada, efikasno vrši sve poslove koji su joj povereni. Na primer: iznošenje kabastog smeća, građevinskog otpada, granja-trave, kopanje kanala, čišćenje divljih deponija, ....

Šef službe iznošenja kućnog otpada je Aleksandar Lakićević.

Služba za reciklažu

Služba se bavi sakupljanjem primarno separisanog otpada (plastična, papirna i staklena ambalaža).

Sakupljanje se vrši iz javnih ustanova (opština, škole, obdaništa, dom zdravlja , ambulante) i iz ugostiteljskih objekata.

Radno vreme službe je svakim radnim danom (ponedeljak-petak ) od 7- 15 časova.

Služba iznošenja ostalog otpada i deponovanja

Služba se bavi deponovanjem i sekundarnom separacijom komunalnog otpada i sastoji se iz dve celine :
  • deponije
  • pogona za sekundarnu separaciju.

Radno vreme pogona za sekundarnu separaciju je od 8 i 30 do 15 i 15 časova.

Deponovanje komunalnog otpada i drugih vrsta otpada (šut , zemlja ) se vrši svakim danom sem nedelje od 8 do 19 časova.

Raspored iznošenja smeća


PONEDELJAK PREPODNE
radno vreme 07:30 – 14:15

REJON 2: GRAD LOKACIJE i broj KONTEJNERA 1,1m3 Lokacije: od 6:00 do 7:00 > Vojvode Mišića 24, Vuka Karadžića 8, Zelena pijaca-parking 7, Miloša Obrenovića 2, Karađorđeva 8, Knez Mihajlova 9 Lokacije: od 7:30 > Ljube Nenadovića 3, Hajduk Veljkova 2, Zdravkovićeva 1, Uzun Mirkova 3, M.Maksi 6, Pošta 1, FK Radnički 2, Eko pumpa 1, Tehnička škola 3, Gerontološki centar 4, Prote Mateje Nenadovića 8, Opštinski sud 3, Nemanjina 2, Rojkovac 68, naselje Sava 12, Asfaltna baza 1 Investitori: Ace Simovića 9 , Kralja Aleksandra 2, Sveti sava 4, Gaj 1, Prote Mateje Nenadovića 8, S5- Majora Tepavca 3, Tamnavska 7 REJON 11 PVC KANTE 120-240l Potića Voće (sokaci), Policija, Zabran (naselje), ul.Stevana Sinđelića, ul.Omladinska, ul.Uzun Mirkova, ul.Braće Lazića, Novo naselje (Obrenovac), ul.Braće Zujalović, ul.Kupinačka (sokaci) REJON 12 PVC KANTE 120-240l ul.14. oktobra (Muz.kolonija), ul.Majdanska, ul.Posavskih norvežana, ul.Đačkog bataljona ,ul.Raje Popovića, ul.Oslobodilaca Obrenovca, ul.Miloša Obilića, ul.Braće Joksića-(valjevski put od skretanja za JKP firme do Trend pumpe) REJON 13 PVC KANTE 120-240l ul. 4 (male kante), Šabački put-(od crne tačke,semafora do pečenjare), ul.Kožarska, ul.Kosovska, ul.Zidarska, ul.Cara Lazara, ul.Momčila Kalajdžića Muje, ul.Žive Borjanovića (cela), Valjevski put (od firme JKP do Rom radia) REJON 14 KONTEJNERI od 5-7m3, 1,1m3 TENT B, naselje Vorbis, groblje Skela (po pozivu), škola u Skeli, TENT A, EMS UROVCI, Industrijska zona, Bioprotein, Staro groblje, Intereks, Diskoteka Level,Nemanjina (2 inv.),Kasarna REJON 15 PVC KANTE 120-240l Kralja Aleksandra 2. deo, Brgulice i Brgulice sokaci

PONEDELJAK POPODNE
radno vreme 14:30 – 21:15

REJON 16 PVC KANTE 120-240l Gaj 2 (naselje ka nov.groblju), Kontejneri (barič kolonija, mislođin) 1700 časova-ul.Miloša Obrenovića, ul.Save Kovačevića, ul.LJube Nenadovića, ul.Zdravkovićeva, Kralja Petra REJON 17 PVC KANTE 120-240l Urovci, Ratari REJON 18 PVC KANTE 120-240l Urovci sokaci, Ratari sokaci, Šabački put (Urovci 4 sokaka) REJON 1: GRAD Lokacije: od 13:30> Firma 1, Žikina pekara 1, Lasta stanica 1, Staro igralište deo pore OMZAPA 9, C market 7, Uzun Mirkova 3, Nemanjina trafo 2, Kralja Aleksandra I deo 11, Dom kulture 2, Naselje Sunce ulaz iz Đačkog bataljona 12, LJube Nenadovića 3, Cara Lazara škola 2, NIS 2, naselje Stočnjak iz Cara Lazara 6, OŠ JJZmaj 5 (poziv) Investitori: RVATI-Lazara Komarčića 5, Nemanjina-ulaz iz Lazara Komarčića 2, Popa Leontija Markovića 4, Kupinačka 4, Kralja Milana 10, Branislava Nušića 5 Lokacije: od 17:00 > Vojvode Mišića 24, Dijaliza 1, Vuka Karadžića 8, Vrtić CICIBAN 2, Staro igralište ulaz iz Vuka Karadžića 12, Zelena pijaca-parking 7, Karađorđeva 8, Knez Mihajlova 9, Hajduk Veljkova 2, Zdravkovićeva 1, Miloša Obrenovića 2, Save Kovačevića 3 , Prva Obrenovacka škola 3, Uzn Mirkova 3, Tržni centar NIS 4