ЈКП "ОБРЕНОВАЦ"

Сајт је у процесу реконструкције.

ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ из Обреновца је основано 1953.године под називом „Градска комунална установа Обреновац“. У овом дугом периоду од 56 година постојања предузеће је одлукама оснивача пролазило кроз неколико фаза у свом развитку.

Од 01.01.2007.године након издвајања система водовода и канализације, топловода и робне пијаце и формирања посебних јавних предузећа, ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ – Обреновац је наставио да се бави следећим комуналним делатностима од опште-друштвеног и јавног интереса као што су:

  • Делатност изношења и депоновања смећа и одржавање градске депоније;
  • Делатност одржавања јавних зелених површина, паркова, сеоских гробаља и друго;
  • Делатност чишћења и прања улица;
  • Делатност одржавања гробаља (Старо и Ново градско гробље);
  • Делатност одржавања пијаца (Зелена и Сточна пијаца, вашари, сајмови и др.);
  • Делатност одржавања стамбеног фонда колективног становања;
  • Делатност одржавања градског минералног купатила (градске Бање);

Све ове послове свакодневно 7 дана у недељи, а 365 дана годишње извршава 171 стално запослени са значајним возним парком који обухвата 9 камиона смећара, 1 камион ауто-подизач, 1 фекална цистерна, 1 дозер, 1 скип, 2 камиона путара, 2 цистерне за прање улица, 1 грајфер, 2 чистилице, 3 трактора, погребно возило, мини багер, више доставних возила и друго, на територији градске општине Обреновца која броји око 75.000 становника и са 18.500 активних корисника услуга (физичких и правних лица).

Делатности нашег предузећа су незаменљиви део живота и рада грађана, привредних субјеката и институција на територији градске општине Обреновац. Извршавање послова и радних задатака из ових делатности су наша свакодневна дужност не само по слову Закона већ и обавеза према грађанима-корисницима комуналних услуга Обреновца.

Наш посао није само извршавање постављених радних задатака, већ и унапређење односа са корисницима као и стално ослушкивање и уважавање њихових оправданих захтева, кроз постизање што вишег квантитета и високог квалитета комуналних услуга и перманентно задовољство корисника истих.

ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ – Обреновац је већ неизоставни и незаменљиви део историје Обреновца. Наше предузећа је упоредо расло и развијало се са потребама свога града. Оно у себи носи богату прошлост, знање и искуство, успешну садашњост кроз стручност, одлучност и решеност да обави све постављене задатке и извесну и снажну будућност.

Поштовани корисници наших комуналних услуга, молимо Вас да ако нисте задовољни начином вршења наших услуга то кажете нама како би смо се поправили, а ако сте задовољни то кажите другима.

ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“-Обреновац, ул.Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац

Централа: +381 11 8721-815, Тел./факс: +381 11 8721-144