NOVOSTI - DEŠAVANJA

Obaveštenje o radu

05.01.2024.

У ПОНЕДЕЉАК, 08.01.2024. ГОДИНЕ СЛУЖБА ГРОБЉА – НЕ РАДИ

Вршиће се пријем покојника и њихов смештај у мртвачницу, односно хладњачу и продаја погребне опреме по позиву.