NOVOSTI - DEŠAVANJA

DNEVNO SE U OBRENOVCU DEPONUJE 700 TONA SMEĆA

30.01.2023.

Nepotrebne kabaste stvari građani mogu da ostave pored kontejnera ili ispred svojih dvorišta.

Neophodno je da predhodno obaveste nadležnu komunalnu službu koja će otpad transportovati na deponiju.

Apelujemo na gradjane da tokom zimske sezone pepeo ne deponuju u kante, već u džakove i da te iste džakove čuvaju do prve ili druge besplatne kabaste subote kada će biti odnešeni. Molimo da pre toga obaveste komunalnu službu da dodju po pepeo.

Podsećamo, dnevno se iz Obrenovca, na deponiju "Grebača", deponuje oko 700 tona smeća.