NOVOSTI - DEŠAVANJA

Započeta akcija “ Vašu ambalažu u reciklažu”

04.07.2019.

JKP “ Obrenovac” je u saradnji sa firmom “Sekopak”, operaterom za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom započelo akciju “Vašu ambalažu u reciklažu” radi uspostavljanja primarne selekcije sakupljanja otpada.
Naime, u sklopu te akcije su u svim javnim ustanovama, školama, vrtićima, domu zdravlja i javnim preduzećima u Obrenovcu postavljene kutije za reciklažu.
Opšta je poznata izreka da na mladima svet ostaje, a da bismo imali šta lepo da im ostavimo potrebno je da se svako od nas uključi i počne sa odgovornijim odlaganjem otpada.
Primarna separacija se ne može zameniti primenom tehnologije, već je potrebno da svaki gradjanin, svako domaćinstvo pokaže spremnost da se odgovorno odnosi prema otpadu.Kada na mestu nastanka razdvojite reciklabilni otpad napravili ste na prvi pogled mali, ali jako važan korak u lancu upravljanja otpadom.
JKP “Obrenovac” apeluje na sve gradjane da se priključe akciji.