NOVOSTI - DEŠAVANJA

Novi izgled boksova za kontejnere

21.03.2019.

Radnici JKP “Obrenovac” su ovih dana radili na uredjenju boksova.
Obavljeno je pranje, premazivanje grafita i farbanje boksova.