NOVOSTI - DEŠAVANJA

Očišćenja divlja deponija u Krtinskoj

25.10.2018.

JKP “Obrenovac” u saradnji sa Gradskom opštinom Obrenovac nastavlja akciju uklanjanja divljih deponija kako u seoskim tako i u gradskim mesnim zajednicama.
Danas je raščišćena velika deponija koja se nalazi na granici između Krtinske i naselja Mladost, koja je dugogodišnji problem ovog sela.
Nadležni potsećaju da se kabasti otpad može odlagati svake prve subote u mesecu ili po pozivu nadležnog komunalnog preduzeća.
U suprotnom su predvidjene kazne za fizička lica 50.000 dinara,a za pravna i do 100.000 dinara.