NOVOSTI - DEŠAVANJA

Nova mašina za lakši rad na deponiji

15.08.2018.

JKP “Obrenovac” od danas raspolaže novom mašinom koja će raditi na gradskoj deponiji Grebača.
Reč je o kompaktoru za sabijanje smeća, čijim radom će se između ostalog smanjiti mogućnost da dodje do samozapaljenja na ovom prostoru.
Na gradskoj deponiji se svakodnevno odlaže oko 70 tona smeća.