NOVOSTI - DEŠAVANJA

Očišćena divlja deponija u Konaticama

14.02.2018.

U okviru akcije čišćenja divljih deponija, počelo je u selo Konatice pre mesec dana čišćenje okoline i korita reke Beljanice koje je pretvoreno u divlju deponiju.
Izveženo je iz Konatica na gradsku deponiju “Grebača” preko 1000 kubika smeća.
Radovi su pri kraju,a izvode se u dužinu od 2 kilometra u suradnji sa JKP “Obrenovac” i Javnim vodoprivrednim preduzećem “Beogradvode”.